Otisk

Graus Dauercamping GmbH

Sídlo společnosti:
Vesnická silnice 55
4865 Nußdorf am Attersee
Rakousko

Tel: +43 664 543 63 34
Mail: office@dauercamping-graus.at

Znění společnosti:
Graus Dauercamping GmbH

Číslo UID:
ATU61191105

Registrační číslo společnosti:
FN 253176v

Informace podle § 25 ABS 2 mediálního zákona:
Předmětem činnosti společnosti jsou kempy pro stálé táborníky.
Kotviště pro lodě
Rekreační byty
Koupací kabiny.

Úřad:
Okresní správa Vöcklabruck

Provinční soud:
Krajský soud Wels

Společnost je členem WKO Horní Rakousko

Všeobecné obchodní podmínky (zkráceně VOP)
Stav 01.05.2021  Všeobecné podmínky

Zveřejnění podle § 25 ABS 4 mediálního zákona:
Tyto webové stránky - včetně zpravodaje - jsou určeny zákazníkům a dalším zájemcům o kempy.

Upozornění na odpovědnost

I přes pečlivou kontrolu obsahu nepřebíráme žádnou odpovědnost za obsah externích odkazů. Za obsah odkazovaných stránek odpovídají výhradně jejich provozovatelé.

Povinnost poskytovat informace podle zákona o elektronickém obchodu

Veškeré uvedené informace se mohou změnit. Všechny uvedené ceny jsou v EUR. Ceny se mohou měnit bez předchozího upozornění a chyby v informacích o cenách, ročním období a době trvání balíčku jsou vyloučeny.

Odmítnutí odpovědnosti

1. obsah online nabídky

Autor nenese žádnou odpovědnost za aktuálnost, správnost, úplnost a kvalitu poskytnutých informací. Nároky z odpovědnosti vůči autorovi týkající se majetkové nebo nemajetkové újmy způsobené použitím nebo nepoužitím poskytnutých informací nebo použitím nesprávných nebo neúplných informací jsou zásadně vyloučeny, pokud na straně autora nedošlo k prokazatelnému úmyslnému zavinění nebo hrubé nedbalosti.

Všechny nabídky se mohou změnit a nejsou závazné. Autor si výslovně vyhrazuje právo měnit, doplňovat nebo rušit části stránek nebo celou nabídku bez zvláštního oznámení nebo dočasně či trvale ukončit její zveřejňování.

2. odkazy a reference

Autor nenese odpovědnost za žádný obsah, na který odkazují nebo na který je odkazováno z jeho stránek - pokud není plně obeznámen s nezákonným obsahem a pokud by byl schopen zabránit návštěvníkům svých stránek v prohlížení těchto stránek.

Autor proto výslovně prohlašuje, že v době vytvoření odkazů byly příslušné odkazované stránky bez nezákonného obsahu. Autor nemá žádný vliv na současný a budoucí design a obsah odkazovaných stránek. Z tohoto důvodu se tímto výslovně distancuje od veškerého obsahu všech odkazovaných stránek, které byly změněny po vytvoření odkazu. Toto prohlášení se vztahuje na všechny odkazy a reference uvedené na vlastních webových stránkách autora, jakož i na příspěvky třetích stran v knihách hostů, diskusních fórech a poštovních konferencích založených autorem. Odpovědnost za nezákonný, nesprávný nebo neúplný obsah a zejména za škody vzniklé v důsledku použití nebo nepoužití takových informací nese výhradně poskytovatel stránky, na kterou je odkazováno, nikoliv ten, kdo na příslušnou publikaci pouze odkazuje prostřednictvím odkazů.

 

3. autorské právo a právo ochranných známek

Autor se snaží dodržovat autorská práva ke grafice, zvukovým dokumentům, videosekvencím a textům použitým ve všech publikacích, používat grafiku, zvukové dokumenty, videosekvence a texty, které sám vytvořil, nebo používat grafiku, zvukové dokumenty, videosekvence a texty bez licence.

Všechny značky a ochranné známky uvedené na webových stránkách a případně chráněné třetími stranami podléhají bez omezení ustanovením platného zákona o ochranných známkách a vlastnickým právům příslušných registrovaných vlastníků. Pouhá zmínka o ochranné známce neznamená, že není chráněna právy třetích stran!

Autorská práva k publikovaným objektům vytvořeným samotným autorem zůstávají výhradně autorovi stránek. Jakékoli kopírování nebo použití objektů, jako jsou diagramy, zvuky nebo texty, v jiných elektronických nebo tištěných publikacích není bez souhlasu autora povoleno.

 

3.1 Obrázky

Pokud zde nejsou uvedena autorská práva k zobrazeným obrázkům, patří společnosti konzeptionisten GmbH. Jakékoli kopírování nebo použití těchto obrázků s komerčním záměrem není povoleno. V případě použití obrázků pro nekomerční účely nás prosím předem kontaktujte prostřednictvím office@dauercamping-graus.at

 

4 Právní platnost tohoto prohlášení o vyloučení odpovědnosti

Toto prohlášení o vyloučení odpovědnosti je třeba považovat za součást internetové publikace, z níž jste byli odkázáni. Pokud části nebo jednotlivé podmínky tohoto prohlášení nejsou v souladu se zákonem nebo správné, obsah nebo platnost ostatních částí zůstává touto skutečností nedotčena.

 

 

Koncepce a technická realizace

die   k onzeptionisten GmbH
DI (FH) Markus Mairinger

the.conceptionists.at